<J1レギュラーシーズン>  

 G大阪 1-2 神 戸   

 C大阪 3-3 F東京   (共同通信)